Könüllülərin fəaliyyəti təqdirə layiqdir

Tərcümə»