RƏHBƏR İNZİBATİ HEYƏT

Kamal Əhmədov

Direktor
                kamal.ahmadov@mtk.az

Ceyhun Abdullayev

Tədris şöbəsinin müdiri
                jeyhun.abdullayev@mtk.az

Samirə Abbasova

Tədrisdə keyfiyyətin təminatı şöbəsinin müdiri
                samira.abbasova@mtk.az

Aynurə Abbasova

Tədris işləri üzrə direktor müavini

TƏDRİS ŞÖBƏSİ

Nərmin Kərimova

Akademik məsləhətçi
                narmin.karimova@mtk.az

Sanur Bəylərli

Akademik məsləhətçi
                sanur.baylarli@mtk.az

Ülkər Rəisli

Kompüter operatoru

Dilarə Şəfiyeva

Akademik məsləhətçi

Sayalı Əhmədli

Akademik məsləhətçi

Günel İsmayılova

Akademik məsləhətçi
                gunel.ismayilova@mtk.az

Günay Məmmədova

Akademik məsləhətçi
                gunay.mammadova@mtk.az

Şəms Məmmədova

Metodist
               shams.mammadova@mtk.az

TƏDRİSDƏ KEYFİYYƏTİN TƏMİNATI ŞÖBƏSİ

Gülnarə Dadaşova

Kompüter operatoru
                gulnara.dadashova@mtk.az

Fərid Əhmədli

Kompüter operatoru
                farid.ahmadli@mtk.az

İNSAN RESURSLARI ŞÖBƏSİ

Orxan Mahmudov

Kompüter operatoru
                orkhan.mahmudov@mtk.az

Amilə Məmmədova

Mütəxəssis
                amila.mammadova@mtk.az

MÜHASİBATLIQ

Vəsilə Hüseynova

Baş mühasib
                vasila.huseynova@mtk.az

Lalə Allahverdiyeva

Mühasib
                lala.allahverdiyeva@mtk.az