RƏHBƏR İNZİBATİ HEYƏT

Kamal Əhmədov

Direktor
                kamal.ahmadov@mtk.az

Aynurə Abbasova

Tədris işləri üzrə direktor müavini

TƏDRİS ŞÖBƏSİ

Ceyhun Abdullayev

Tədris şöbəsinin müdiri
                jeyhun.abdullayev@mtk.az

Nərmin Kərimova

Akademik məsləhətçi
                narmin.karimova@mtk.az

Şəms Məmmədova

Metodist
               shams.mammadova@mtk.az

Aygül Rəhimova

Akademik məsləhətçi

Ülviyyə İlyasova

Metodist

Günel İsmayılova

Akademik məsləhətçi
                gunel.ismayilova@mtk.az

Günay Məmmədova

Akademik məsləhətçi
                gunay.mammadova@mtk.az

Dilarə Şəfiyeva

Akademik məsləhətçi

Aygün Tanırverdiyeva

Kompüter operatoru

TƏDRİSDƏ KEYFİYYƏTİN TƏMİNATI ŞÖBƏSİ

Samirə Abbasova

Tədrisdə keyfiyyətin təminatı şöbəsinin müdiri
                                    samira.abbasova@mtk.az

Gülnarə Dadaşova

Kompüter operatoru

İNSAN RESURSLARININ İDARƏ EDİLMƏSİ ŞÖBƏSİ

Vüqar Bayramov

İnsan resurslarının idarə edilməsi şöbəsinin müdiri

Amilə Məmmədova

Mütəxəssis

Elmina Qarayeva

Kompüter operatoru

MÜHASİBATLIQ

Vəsilə Hüseynova

Baş mühasib
                vasila.huseynova@mtk.az

Vəfa Vəliyeva

Baş mühasibin müavini
                  vafa.valiyeva@mtk.az

Lalə Allahverdiyeva

Mühasib
                lala.allahverdiyeva@mtk.az

DƏFTƏRXANA ŞÖBƏSİ

Xəyalə Əlişova

Dəftərxana müdiri
                                          khayala.alishova@mtk.az

Nigar Talıblı

Kompüter operatoru
                                              nigar.talibli@mtk.az

FƏNN BİRLİYİ KOMİSSİYASININ SƏDRLƏRİ

Samir Zamanov

Turizm müəllimi

İlhamə Məmmədova

İngilis dili müəllimi
                                                         ilhama.mammadova@mtk.az

Xəyalə Abbasova

İqtisadiyyat müəllimi

Nuridə Tanrıverdiyeva

Tarix müəllimi
                          nurida.tanriverdiyeva@mtk.az