RƏHBƏR İNZİBATİ HEYƏT

Kamal Əhmədov

Direktor
                kamal.ahmadov@mtk.az

Ceyhun Abdullayev

Tədris şöbəsinin müdiri
                jeyhun.abdullayev@mtk.az

Samirə Abbasova

Tədrisdə keyfiyyətin təminatı şöbəsinin müdiri
                samira.abbasova@mtk.az

Vəsilə Hüseynova

Baş mühasib
                vasila.huseynova@mtk.az

TƏDRİS ŞÖBƏSİ

Nərmin Kərimova

Akademik məsləhətçi
                narmin.karimova@mtk.az

Nərmin Kərimova

Akademik məsləhətçi
                narmin.karimova@mtk.az

Günay Məmmədova

Akademik məsləhətçi
                gunay.mammadova@mtk.az

Ülkər Rəisli

Kompüter operatoru

Dilarə Şəfiyeva

Akademik məsləhətçi

Günel İsmayılova

Akademik məsləhətçi
                gunel.ismayilova@mtk.az

Ülkər Rəisli

Kompüter operatoru

Sayalı Əhmədli

Akademik məsləhətçi

Nərmin Kərimova

Akademik məsləhətçi
                narmin.karimova@mtk.az

Nərmin Kərimova

Akademik məsləhətçi
                narmin.karimova@mtk.az

Nərmin Kərimova

Akademik məsləhətçi
                narmin.karimova@mtk.az

FƏNN BİRLİYİ KOMİSSİYALARI

Nərmin Kərimova

Akademik məsləhətçi
                narmin.karimova@mtk.az

Nərmin Kərimova

Akademik məsləhətçi
                narmin.karimova@mtk.az

Nərmin Kərimova

Akademik məsləhətçi
                narmin.karimova@mtk.az

Nərmin Kərimova

Akademik məsləhətçi
                narmin.karimova@mtk.az

TƏDRİSDƏ KEYFİYYƏTİN TƏMİNATI ŞÖBƏSİ

Nərmin Kərimova

Akademik məsləhətçi
                narmin.karimova@mtk.az

Nərmin Kərimova

Akademik məsləhətçi
                narmin.karimova@mtk.az

İNSAN RESURSLARI

Nərmin Kərimova

Akademik məsləhətçi
                narmin.karimova@mtk.az

Nərmin Kərimova

Akademik məsləhətçi
                narmin.karimova@mtk.az

Nərmin Kərimova

Akademik məsləhətçi
                narmin.karimova@mtk.az

MÜHASİBATLIQ

Nərmin Kərimova

Akademik məsləhətçi
                narmin.karimova@mtk.az

Nərmin Kərimova

Akademik məsləhətçi
                narmin.karimova@mtk.az

ÜMUMİ ŞÖBƏ

Nərmin Kərimova

Akademik məsləhətçi
                narmin.karimova@mtk.az

Nərmin Kərimova

Akademik məsləhətçi
                narmin.karimova@mtk.az

Nərmin Kərimova

Akademik məsləhətçi
                narmin.karimova@mtk.az