Rekreasiya, idman və sağlamlıq turizmi

Rekreasiya, idman və sağlamlıq turizmi

“İstirahət və idman və sağlamlıq turizmi” ixtisası üzrə məzunların əsas vəzifəsi rahat istirahət və idman üçün uyğun mühit yaratmaqdır.  Tələbələrin həm tibbi, həm də fiziki reabilitasiya, insan fiziologiyası kimi biliklərə yiyələnmələri hədəflənmişdir.

Bu ixtisası bitirənlər harda işləyə bilər?

  • Sanatoriyalarda
  • Pansionatlarda
  • SPA tipli mehmanxana müəssisələrində
  • İdman sağlamlıq komplekslərində

Bu ixtisasın sahibi nə işlə məşğul olur?

Gənc mütəxəssislər yalnız yaxşı idman hazırlığı, əla sağlamlıq və nəzəri biliklərə ehtiyac duyulmayan ərazilərdə, turist qruplarını müşayiət edən təlimçilər, müəllimlər, animator, sağlamlıq düşərgələrində məsləhətçi, fitness, turizm və idman müəllimi kimi işləyə bilərlər.

Kompetensiyalar

  • pedaqoji və rekreasiya-sağlamlıq fəaliyyətinin  müxtəlif tipli tədris   və sanatoriya-kurort profilli müəssisələrində,  turist-ölkəşunaslıq təşkilatlarında, müxtəlif idarələrdə, turizmin  əsas növləri üzrə uşaq-gənclər komandalarında   fəaliyyət göstərə bilər;
  • rekreasiya-sağlamlıq, fiziki tərbiyə, ekoloji-ölkəşunaslıq məsələlərinin həllində idman turizmi və ölkəşunaslıq fiziki tərbiyə-idman, turist-ölkəşunaslıq, idman- əyləncə, mədəni- istirahət, müalicə, reabilitasiya və hər hansı bir mülkiyyət formasından asılı olmayaraq,  profilaktik müəssisələrdə fəaliyyət göstərə bilər;
  • rekreasiya – sağlamlıq tədbirləri,  turizm marşrutları, rekresiya-idrak prosessində  və turist – ölkəşunaslıq    səfərləri zamanı   fəaliyyət göstərə bilər;
  • turist – sağlamlıq, ölkəşunaslıq, ekskursiya-metodiki, turoperator fəaliyyəti və istirahət zamanı turist qruplarında, klublarda, firmalarda və s.  əyləncə və  fiziki tərbiyə  işlərinin təşkili;
  • turizm sahəsində və fiziki – rekreasiya sahəsində yerli, regional səviyyələrdə idarəetmə, marketinq fəaliyyəti;
  • mənəvi dəyərlərin, əxlaqın, psixiki və fiziki gərginliyin qarşısının alınmasının aradan qaldırılmasına, sosial-mədəni, ölkəşunaslıq, ekoloji və fiziki tərbiyənin formalaşmasına yönəldilmiş xüsusi hərəki rejimlərin inkişafı və həyata keçirilməsi

İxtisasın gələcəyi

Bu gün istiqamətin məzunu üçün yaxşı maaşlı bir iş tapmaq çətin deyil. Bu cür mütəxəssislər bazarda yetərli deyil və özlərini müxtəlif sahələrdə həyata keçirə bilirlər. Məsələn, bir sağlamlıq və ya əyləncə kompleksində və ya bir sanatoriya və kurort da işləyə bilərsiniz. Uşaq və idman düşərgələrində, fitness mərkəzlərində, turizm agentliklərində bu sahənin mütəxəssisləri üçün vakansiyalar mövcuddur.