IMG_2621

Vəsilə Hüseynova

Baş mühasib

Hüseynova Vəsilə Allahverən qızı 01.05.1975-ci il tarixində Mingəçevir
şəhərində anadan olmuşdur.1981-1992-ci illərdə Mingəçevir şəhər 10
saylı orta məktəbi bitirib. 1999-2004-cü illərdə Bakı şəhəri Odlar Yurdu
universitetinin “Ümumi iqtisadiyyat, Maliyyə və kredit” ixtisasını
bitirib. 1994–1996 Mingəçevir şəhər Laçın kooperativində baş mühasib
vəzifəsində işləyib. 1996–1998-ci illərdə Mingəçevir İstehsalat
kombinata haq- hesab bölməsi üzrə mühasib vəzifəsində fəaliyyət
göstərib. 2001–2002-ci ildə Mingəçevir şəhər “Doğum evi”-ndə
təsərrüfat müdiri vəzifəsində işləmişdir. 2006-cı il iyunun 19-undan
etibarən Mingəçevir Turizm Kollecində baş mühasib vəzifəsində işləyir.
Subaydır.

Other Members